Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Kuhmon Tietokonehuolto (y-tunnus: 1501238-9) rekisteröimän aputoiminimen ”KäytetytKannettavat.fi | Tietokonekauppa” Suomen henkilötietolain 10§ ja 24§ sekä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen tietosuojaseloste. Tämä voimassa oleva seloste on laadittu 7.2.1019.

1. Rekisterinpitäjä

Kuhmon Tietokonehuolto

Koulukatu 13-15

88900 KUHMO

044-3329016

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kuhmon tietokonehuolto

Henry Seilonen

[email protected]

044 332 9016

3. Rekisterin nimi

Käytetytkannettavat.fi -sivuston markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kuhmon Tietokonehuollolle antama toimeksianto, Kuhmon Tietokonehuollon ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen

Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen hoito

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Nimitiedot / Yritystiedot

Henkilötunnus / Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusosoite

Toimitusosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)

Ostohistoria, kuten kuitit, tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään osto- ja palvelutapahtuman yhteydessä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa. Kuhmon tietokonehuolto käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen).

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Kuhmon tietokonehuolto ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Kuhmon tietokonehuolto käyttää Google Analyticsin tarjoamia seurantatyökaluja, jonka avulla pystymme kehittämään käyttökokemusta sivustolla. Kuhmon tietokonehuollon käyttämä Google Analytics -palvelu kuuluu Privacy Shield -nimiseen piiriin.

Katso lisää Google Analyticsistä ja tietojen turvaamisesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tiedot välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Kuhmon tietokonehuolto ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuhmon tietokonehuollon sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Kuhmon Tietokonehuollon manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät Kuhmon Tietokonehuollon henkilökunta ja erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Kuhmon tietokonehuollon palveluksessa.

10. Tietojen säilytysaika

Kuhmon Tietokonehuolto säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Kuhmon Tietokonehuollon toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena asiakaspalvelussa.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Kuhmon Tietokonehuolto

Henry Seilonen

Koulukatu 13-15

88900 KUHMO

tai sähköpostilla: [email protected]

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.